GHS- globalno harmonizovani sistem klasifikacije hemikalija donesen je i odobren od strane Ujedinjenih nacija 2002.godine sa misijom da se postepeno širom svijeta na isti način klasifikuju, pakuju i obilježavaju hemikalije. Zapravo je okvir na osnovu koga bi zemlje svijeta trebale razvijati sopstvene propise u ovoj oblasti, koji bi dovelo do harmonizacije ovih propisa na regionalnom i svjetskom nivou. Potpuna implementacija bi imala višestruke pozitivne efekte:

  • smanjenje suvišnih troškova novih ispitivanja hemikalija pri postojećim različitim sistemima klasifikacije
  • jednostavniji promet hemikalijama
  • povećanje zaštite zdravlja ljudi i životne sredine
  • jedinstvene informacije o opasnostima koje nose određene hemikalije na globalnom nivou .

Related Posts

Pravilnik

Zakon o hemikalijama Republike Srpske

ZAKON O HEMIKALIJAMA (Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 21 od 13. marta 2018) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se klasifikacija, obilježavanje i pakovanje hemikalija; bezbjednosno-tehnički list; obavljanje djelatnosti Read more...

Standardi

Opasnost po zdravlje!

Šta predstavlja ovaj piktogram? U pitanju su supstance ili smješe koje mogu ispoljiti veoma stetno dejstvo na zivot i zdravlje ljudi, dovesti do teškog oštećena organa, pojave kancera, neplodnosti, deformiteta ploda, poremećaja disanja. Mogu se Read more...

Standardi

Šta je to CLP regulativa?

CLP – Regulation for Classification, Labelling and Packaging je regulativa Evropske unije iz 2008. (stupila na snagu 2009.) godine donesena sa ciljem veće zaštite zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine kroz jedinstven uniforman sistem klasifikacije, Read more...