Related Posts

Pravilnik

Zakon o hemikalijama Republike Srpske

ZAKON O HEMIKALIJAMA (Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 21 od 13. marta 2018) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se klasifikacija, obilježavanje i pakovanje hemikalija; bezbjednosno-tehnički list; obavljanje djelatnosti Read more...