CLP – Regulation for Classification, Labelling and Packaging je regulativa Evropske unije iz 2008. (stupila na snagu 2009.) godine donesena sa ciljem veće zaštite zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine kroz jedinstven uniforman sistem klasifikacije, obilježavanja i pakovanja proizvoda koji sadrže opasne hemikalije širom svijeta. Regulativom je implementiran Globalno harmoniziranim sistemom razvrstavanja i označavanja hemikalija Ujedinjenih nacija u Evropskoj uniji, čime su van snage stavljene Direktive Evropske unije 67/548/EEC i 1999/45/EC i njima propisan način obilježavanja supstanci i smješa. Posljednji rok za obilježavanje proizvoda u skladu sa ovom regulativom je 1.6.2017. godine nakon čega se dati proizvodi neće moći naći u slobodnom prometu.

Regulativom se na jednostavan način obilježavaju hemikalije:

  • Simbolični prikaz pomoću piktograma opasnosti uz riječ upozorenja;
  • H oznake koje sadrže obavještenja o opasnosti;
  • P oznake sa obavještenjem o mjerama predostrožnosti.

Navedeni načini obilježavanja proizvoda koji sadrže opasne hemikalije moraju se naći na bezbjedonosno- tehničkom listu, etiketi i hemijskoj kartici svakog proizvoda.

Related Posts

Pravilnik

Zakon o hemikalijama Republike Srpske

ZAKON O HEMIKALIJAMA (Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 21 od 13. marta 2018) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se klasifikacija, obilježavanje i pakovanje hemikalija; bezbjednosno-tehnički list; obavljanje djelatnosti Read more...

Standardi

Šta je to GHS dokument

GHS- globalno harmonizovani sistem klasifikacije hemikalija donesen je i odobren od strane Ujedinjenih nacija 2002.godine sa misijom da se postepeno širom svijeta na isti način klasifikuju, pakuju i obilježavaju hemikalije. Zapravo je okvir na osnovu Read more...

Standardi

Opasnost po zdravlje!

Šta predstavlja ovaj piktogram? U pitanju su supstance ili smješe koje mogu ispoljiti veoma stetno dejstvo na zivot i zdravlje ljudi, dovesti do teškog oštećena organa, pojave kancera, neplodnosti, deformiteta ploda, poremećaja disanja. Mogu se Read more...