Ko je savjetnik za hemikalije?

Savjetnik za hemikalije je lice odgovorno za pravilno upravljanje hemikalijama kod pravnog lica ili preduzetnika koji obavlja proizvodnju, prometa, skladištenje ili upotrebu opasnih hemikalija, hemijskih proizvoda, biocida ili sredstava za zaštitu bilja, a koje posjeduje uvjerenje za savjetnika za hemikalije u skladu sa zakonom.

Rukovanje hemikalijama

Zbog vaše i naše sigurnosti, zakonska obaveza svakog pravnog lica koje uvozi i stavlja na tržište opasne hemikalije jeste da pribavi rješenje za obavljanje navedene djelatnosti, te da hemikalije upiše u Inventar hemikalija Republike Srpske.

Pravilnik

Sva pravna lica koja se bave uvozom i distribucijom hemikalija u Republici Srpskoj moraju ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o uslovima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korišćenje hemikalija.

Usluge savjetnika

Savjetnik za hemikalije vam može pomoći u ispunjavanju definisanih uslova pružanjem usluga pripreme i izrade dokumentacije neophodne za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s hemikalijama.

Najčešće postavljena pitanja

Ko treba savjetnika za hemikalije?

Sva pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom, uvozom i prometom proizvoda koji sadrže hemikalije. Zakon je obavezao proizvođače hemikalija da savjetnika za hemikalije angažuju u stalni radni odnos, dok kod ostalih subjekata može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan, u zavisnosti od vrste i obima posla.

Šta je BTL?

Bezbjedonosno-tehnički list je dokument koji predstavlja „ličnu kartu“ svakog proizvoda u kojoj su upisani svi najbitniji podaci o supstanci ili smješi. Unutar svakog se nalazi detaljni podaci o identifikaciji opasnosti, sastavu, mjerama prve pomoći i u slučaju akcidenta, informacije o načinu rukovanja, fizičko-hemijska svojstva, stabilnost i reaktivnost, toksikološki i ekotoksikološki podaci, te informacije o odlaganju i bezbjednom transportu.

Zašto angažovati savjetnika za hemikalije?

Angažman savjetnika je predviđen da pravnim licima pojednostavi i olakša proces usklađivanja poslovanja sa zakonskim odredbama koje se odnose na hemikalije u cilju uštede vremena, novca i radne energije, te usmjeravanje iste na radne zadatke za koje su specijalizovani.

Blog

Kontaktirajte nas

Obratite nam se putem naše email adrese:

SavjetnikBL @ gmail.com